Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 28/11/2022
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Wsi Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 i budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok;  zmiany uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. Informacja o realizacji programu „Opolskie dla rodziny”.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy