Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 29/01/2024
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. podsumowanie prac komisji w 2023 r. i plany na 2024 rok, zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, informacja nt. funkcjonowania Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy