Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 30/05/2022
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia Województwa, rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2021, informacja dot. opłat ekologicznych w 2021 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej, sprawozdanie z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2021

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath–Kasiura, członek zarządu województwa Antoni Konopka

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy