Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 22/06/2020
13:00 - 14:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa – m.in. ocena zasobów pomocy społecznej, zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania; wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim – Domem Pomocy Społecznej w Klisinie

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek województwa Roman Kolek

 

Nasze serwisy