Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Innowacji, Gospodarki i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 22/11/2023
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Innowacji, Gospodarki i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: przyjęcia budżetu Województwa Opolskiego na rok 2024 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy