Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/11/2021
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego i budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok,, wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

Nasze serwisy