Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/10/2021
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie kompleksu wojskowego w Krapkowicach (obręb Dobra, gmina Strzeleczki); zmiany uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoroszyce; przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Informacja nt. stanu wdrażania PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 w województwie opolskim.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Spotkanie on-line

Nasze serwisy