Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 22/05/2019
13:00 - 14:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa  – m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego województwa opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia województwa, rozpatrzenie raportu o stanie województwa za rok 2018, najważniejsze wnioski z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej województwa opolskiego, sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

Uczestnicy: Członkowie komisji,  członek zarządu województwa Szymon Ogłaza

 

Nasze serwisy