Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/08/2019
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – Muzeum Diecezjalne w Opolu – muzeum sztuki sakralnej oraz ważny ośrodek kultury w regionie. Informacja o stanie prac przy remoncie Katedry w Opolu, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2019 dot. prac konserwatorskich i  restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze województwa opolskiego

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Muzeum Diecezjalne w Opolu, ul. Kard. Bolesława Kominka 1 A

Nasze serwisy