Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 23/11/2021
13:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego i budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok, informacja o działalności Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie” i działalności Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej – wspieranie sportu akademickiego i szkolnego.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Spotkanie on-line

Nasze serwisy