Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 21/11/2023
13:00 - 14:30


Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030 oraz uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2024 rok. Informacje nt. sportu szkolnego w województwie opolskim, udziału Opolskiego Biura Sportu w rozwoju sportu młodzieżowego w regionie, roli obiektów sportowych w regionalnym rozwoju kultury fizycznej oraz rozwoju lekkoatletyki na Opolszczyźnie w latach 2020-2023

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy