Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 19/09/2023
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego i zakup sprzętu lekkoatletycznego, Polski Ład – projekt rozbudowy Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy