Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 20/06/2022
13:30 - 15:00


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in.  zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  i wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 i zmiany budżetu na 2022 rok, informacja dot. działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 2021 roku

Uczestnicy: Członkowie komisji, marszałek województwa Andrzej Buła

Posiedzenie on-line

Nasze serwisy