Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 30/05/2022
13:30 - 15:00


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: powierzenia realizacji zadań w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. — IV edycja” gminom Branice, Pakosławice, Gogolin, Prószków i Skoroszyce oraz Powiatowi Głubczyckiemu; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków w województwie opolskim; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok.

Analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz z opłaty recyklingowej za 2021 r., rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2021, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021rok, rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2021 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, rozpatrzenie informacji o stanie mienia województwa.

Uczestnicy: Członkowie komisji, marszałek województwa Andrzej Buła

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy