Posiedzenie Kapituły Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2018” – XIII edycja Dolnośląsko – Opolska

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/08/2018
13:00 - 15:00


Posiedzenie Kapituły Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2018” – XIII edycja Dolnośląsko – Opolska organizowanej przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego

Uczestnicy: Przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO

– Wrocław

Nasze serwisy