„Piaskownica” – spotkanie dotyczące problematyki rodziny i  dziecka organizowane w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – Pakosławice

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 20/08/2022
14:00 - 18:00


„Piaskownica” – spotkanie dotyczące problematyki rodziny i  dziecka organizowane w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. W programie m.in. warsztaty i konsultacje specjalistów, a także strefy: kulinarna, kreacji, rodzinnej zabawy, bezpieczeństwa, sportu i rekreacji oraz zdrowia.

Organizacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Ambasada Sukcesu

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła (15:00)

– Pakosławice

Nasze serwisy