Otwarcie po reorganizacji Domu Dziecka oraz mieszkania chronionego dla osób usamodzielniających się w Sowczycach

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 25/03/2022
10:00 - 11:00


Otwarcie po reorganizacji Domu Dziecka oraz mieszkania chronionego dla osób  usamodzielniających się w Sowczycach – inwestycje zrealizowane w ramach unijnego projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

Sowczyce, gm. Olesno

Nasze serwisy