LII Sesja SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 28/03/2023
10:00 - 13:00


LII Sesja SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, raport dot. wykonania w 2022 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego za lata 2020-2021.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030, zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Województwa Opolskiego, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi                      Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej, rozstrzygnięcia naboru wniosków o datacje w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na zakup i montaż telebimu w Hali  Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole z przeznaczeniem na remont i modernizację krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku, rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Pełen program Sesji na stronie: https://bip.opolskie.pl/2023/03/lii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-28-marca-2023r/

Transmisja sesji on-line na stronie: https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Uczestnicy: Radni województwa, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek

Nasze serwisy