II posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 08/03/2022
14:00 - 15:30


II posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji – m.in. podjęcie uchwał w sprawie: wskazania członków i zastępców członków Rady do Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, zaopiniowania projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, dyskusja na temat pomocy humanitarnej Ukrainie, podsumowanie działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, dyskusja nt. określenia celów działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji, informacja na temat działalności Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Uczestnicy: Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

Sala nr 301 Instytutu Śląskiego (III piętro), ul. Piastowska 17 w Opolu/on-line

Nasze serwisy