II Opolski Kongres Młodzieżowy

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 23/10/2020
10:30 - 14:00


II Opolski Kongres Młodzieżowy – organizowany przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” w partnerstwie z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego ramach projektu „Inspirują – decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie”

Głównym punktem programu jest symulacja posiedzenia sejmiku województwa – „Edukacja i rynek pracy – perspektywy dla młodych”.

Obrady odbędą się wyłącznie on-line.

Uczestnicy: Przedstawiciele Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

 

Nasze serwisy