Forum wojewódzkich pełnomocników ds. organizacji pozarządowych

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 26/06/2018
11:00 - 14:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


Forum wojewódzkich pełnomocników ds. organizacji pozarządowych przy Konwencie Marszałków Województw pn. „15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oczekiwane kierunki zmian” – m.in. panel dyskusyjny „15 lat ustawy – co się udało, co zmienić… ?”, prezentacja postulatów samorządów województw w zakresie kierunków zmian we współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy, przedstawiciele Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

 

Nasze serwisy