Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

22/04/2021 10:00 - 11:00 II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE

Herb Województwa Opolskiego

22/04/2021 12:00 - 13:00 Spotkanie robocze nt. upowszechniania tradycji układania dywanów kwietnych w województwie opolskim

Herb Województwa Opolskiego

22/04/2021 14:00 - 15:00 Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Herb Województwa Opolskiego

22/04/2021 15:30 - 16:30 Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku Województwa