Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 22/04/2021
14:00 - 15:00

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu Sejmiku Województwa  – m.in. wykorzystanie współpracy z instytucjami i organizacjami oraz wykorzystanie nowych środków unijnych do sieciowej współpracy z regionami partnerskimi, stan ścieżek rowerowych w województwie opolskim oraz połączeń międzyregionalnych – strategia rozwoju sieci ścieżek / mapa digitalna /, wykorzystanie oznakowań na wjazdach do województwa oraz sieci dróg w regionie do promocji regionu, jego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciele zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy