Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

01/10/2020 14:00 - 14:30 Wystawa prac pacjentów terapii zajęciowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu oraz Specjalistycznego Szpitala

Herb Województwa Opolskiego

01/10/2020 14:00 - 14:30 Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz

Herb Województwa Opolskiego

01/10/2020 15:00 - 15:30 Symboliczne oddanie do użytku altany zakupionej w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Janinów województwo opolskie, Janinów opolskie

Herb Województwa Opolskiego

01/10/2020 16:00 - 17:00 Wręczenie zestawów środków ochrony osobistej dla jednostek OSP w ramach projektu "Opolskie przeciw COVID-19" Ochotnicza Straż