Wspieramy najlepszych III

 

Drodzy stypendyści i stypendystki programu „Wspieramy najlepszych III”!

Przypominamy o konieczności złożenia drugiego sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia /uczennicy – termin mija 30 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze, iż kontakt z nauczycielem jest utrudniony – dopuszczalne jest złożenie sprawozdania bez własnoręcznego podpisu nauczyciela (jednak z wypełnionym przez niego pkt. 6 formularza).

Sprawozdania należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

lub elektronicznie na skrzynkę e-puap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2020/2021 zaplanowany jest po wakacjach.

Szczegóły na temat naboru dostępne będą na stronie internetowej: www.opolskie.pl oraz na fb: UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy  oraz pod nr tel.: 77 44 67 830 lub 837

 

 

 

Nasze serwisy