Interreg Baltic

Logo Fundusze Europejskie

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich m. in. na rozpoczęcie działalności

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są dostępne

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, informujemy, iż w obu programach współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa trwają obecnie ostatnie

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy