Webinarium o naborach wniosków w programach Interreg w 2024 roku

Informacje o spotkaniu online:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium dotyczącym tegorocznych naborów wniosków w programach Interreg 2021-2027.

Interreg to unijne programy, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Każdy projekt Interreg jest realizowany w międzynarodowych partnerstwach.

W latach 2021-2027 Polska uczestniczy w 14 programach Interreg. Ich zakres został opracowany wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Podczas webinarium skupimy się na następujących programach:

 • Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (program transnarodowy, obejmujący całą Polskę); więcej o programie;
 • Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (program transnarodowy, obejmujący całą Polskę); więcej o programie;
 • Interreg Europa 2021-2027 (program międzyregionalny, obejmujący całą Polskę); więcej o programie;
 • Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (program transgraniczny, obejmujący całe województwo opolskie); więcej o programie.


Podczas spotkania omówimy planowane w 2024 roku nabory wniosków w ww. programach:
Interreg Region Morza Bałtyckiego – od 17 stycznia (link), Interreg Europa – od marca (link), Interreg Europa Środkowa – w II połowie roku. Przedstawimy również wstępne informacje na temat kolejnych naborów w Interreg Czechy-Polska.


Do kogo skierowane jest spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych programami Interreg. Wnioski w omawianych programach mogą składać m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli – gminy, miasta, powiaty, województwa,
 • jednostki podległe JST,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje badawcze, instytuty B+R,
 • organizacje wspierające biznes,
 • uczelnie państwowe i niepaństwowe.


Serdecznie zachęcamy do udziału podmioty z województwa opolskiego
, zwłaszcza ze względu na niewielką reprezentację naszego województwa w dotychczasowych naborach wniosków w programach transnarodowych i międzyregionalnym.

 

Termin spotkania i zasady rekrutacji:

Spotkanie online obędzie się 14 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 lutego 2024 r. Na koniec rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (na podany w formularzu adres e-mail). W przypadku dużej liczby chętnych, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Udział jest bezpłatny.

Link do platformy, na której odbędzie się webinarium, zostanie wysłany do uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

Program spotkania:

10:00-10:15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne, przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim

10:15-10:55 Przedstawienie informacji na temat programu Interreg Europa 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2024 roku

10:55-11:20 Przedstawienie informacji na temat programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2024 roku

11:20-12:00 Przedstawienie informacji na temat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2024 roku

12:00-12:15 Przedstawienie informacji na temat programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 wraz ze wstępnymi planami dotyczącymi kolejnych naborów wniosków w 2024 roku

od 12:15 Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie spotkania

Webinarium moderować będzie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu. Programy transnarodowe i międzyregionalny omówią przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a program transgraniczny – pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Dodatkowe informacje:

Na co można uzyskać dofinansowanie w programach Interreg?

 • w programach transnarodowych i międzyregionalnym:
  • dofinansowanie na działania „miękkie”(strategie, plany działań, narzędzia) i inwestycje pilotażowe (mała skala, charakter testowy lub demonstracyjny),
  • główne tematy współpracy: dostosowanie do zmian klimatu, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, zielona mobilność miejska i regionalna, efektywne wykorzystanie zasobów w usługach i przemyśle, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i symbioza przemysłowa, wzmacnianie zdolności innowacyjnych, transformacja firm i usług publicznych, budowanie umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji, poprawa zarządzania współpracą instytucji i obywateli,
 • w programie transgranicznym:
  • dofinansowanie zarówno na działania miękkie (np. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, tworzenie sieci współpracy, tworzenie wspólnych rozwiązań koncepcyjnych – opracowań, strategii), jak i inwestycyjne (infrastruktura, zakupy sprzętu),
  • główne tematy projektów: rozwiązywanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, ochrona przyrody i eliminacja źródeł zanieczyszczeń, zrównoważona turystyka, wspólne produkty turystyczne, mobilność transgraniczna, poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej, pogłębianie więzi transgranicznych, usługi wsparcia przedsiębiorczości.

Podstawowe zasady w programach Interreg:

 • projekty współpracy w międzynarodowym partnerstwie,
 • refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie (szczegóły w zależności od programu i typu beneficjenta),
 • szeroka tematyka projektów,
 • uproszczone metody rozliczania wydatków,
 • baza dobrych praktyk z zakończonych projektów,
 • wsparcie na etapie wnioskowania i realizacji projektów.

Ważne:

Szczegóły dotyczące kwalifikowalnych wnioskodawców i kosztów, tematyki projektów, wymogów dotyczących zawieranych partnerstw i zasad realizacji projektów są zależne od programu i zostaną omówione podczas webinarium.

Więcej informacji o programach znajduje się na stronie: https://interreg.gov.pl/.

 

Organizator:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

 

Jednocześnie w imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszamy na ogólnopolskie Seminarium informacyjne o trwającym obecnie 3. naborze wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się online 8 lutego 2024 r. w godzinach 10.00-14.00.
Więcej informacji o spotkaniu znajduje się pod tym adresem.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy