Zmiany regulaminu konkursu dotacji

W dniu 3 października br. Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na aktualizację regulaminu konkursu dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” . Aktualny regulamin został opublikowany poniżej.
Pliki do pobrania:

Zmieniony regulamin konkursu dotacji

Wykaz zmian do regulaminu konkursu i załącznika nr 4

Istotne postanowienia umowy dotacji z gminami

Nasze serwisy