Regulamin oceny LPR wersja 2

Pliki do pobrania:

Regulamin LPR – konkurs – wersja nr 2
Zał. 1. – karta oceny formalnej
Zał. 2. – karta oceny merytorycznej
Zał. 3. – regulamin Komisji konkursowej

Nasze serwisy