Priorytety współpracy zagranicznej województwa opolskiego

Współpraca zagraniczna Samorządu Województwa Opolskiego ma na celu:

  • Wsparcie zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz ochronę środowiska;
  • Wzmocnienie konkurencyjności przez wzmacnianie współpracy środowisk gospodarczych i naukowych, pozyskiwanie kapitału zagranicznego oraz rozwój i modernizację rolnictwa;
  • Wymianę wiedzy i doświadczeń na temat samorządności, innowacji i nowoczesnych technologii oraz w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych;
  • Realizację projektów transgranicznych, ponadregionalnych i międzynarodowych, angażujących zagranicznych partnerów i środki – w tym fundusze europejskie;
  • Pomoc w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz pomiędzy samorządami gmin, miast i powiatów – ze szczególnym uwzględnieniem organizacji z regionów partnerskich;
  • Promocję województwa na arenie międzynarodowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku Opolszczyzny jako regionu zgodnego współistnienia różnych grup narodowych i etnicznych, atrakcyjnego z gospodarczego, kulturowego i turystycznego punktu widzenia jak również regionu aktywnego i godnego zaufania.

Za realizację tych celów w województwie opolskim odpowiedzialny jest:

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Barlickiego 17

45-083 Opole

tel.: (+48) 77 44 29 340
fax: (+48) 77 44 29 340
e-mail: dzp@opolskie.pl
Dyrektor: Agnieszka Okupniak
Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel

Współpraca zagraniczna  realizowana jest zgodnie z dokumentem „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego” w którym szczegółowo opisano jej cele i zadania, kierunki geograficzne oraz planowane do realizacji działania.

Stanowi on załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVlll/316/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego 

 

Nasze serwisy