Opolskie Kwitnące

„Bioróżnorodne Opolskie” – kategoria „Opolskie kwitnące”

Celem konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” jest wyłonienie ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.
Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Jego organizacja umożliwia ukazanie bogactwa przyrodniczego środowiska związanego z życiem trzmieli i siedlisk z nim związanych.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Laureaci konkursu 2016

Laureaci konkursu 2017

Opolskie Kwitnące Opolskie Kwitnące Opolskie Kwitnące Opolskie Kwitnące Opolskie Kwitnące Opolskie Kwitnące

Nasze serwisy