Opolskie Obserwatorium Terytorialne (OOT)

Przejdź od razu jeśli interesuje Cię:

Opolskie Obserwatorium Terytorialne, zwane inaczej OOT, działa w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej w trzech referatach: Referacie Planowania Strategicznego, Referacie Badań i Ewaluacji, Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

W prace OOT zaangażowanych jest wiele instytucji, m.in. poprzez udział w pracach Opolskiego Forum Terytorialnego. W ramach przygotowanych opracowań swój cenny wkład wnoszą instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe oraz wiele innych. Należą do nich m.in.:

  • Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu);
  • Obserwatorium Integracji Społecznej (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu);
  • Wojewódzki Ośrodek Badań Regionalnych (Urząd Statystyczny w Opolu);
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

 

Nasze serwisy