Obowiązki informacyjne dla NGO

Obowiązki informacyjne dla NGO

Czy # ma znaczenie? Jak prawidłowo korzystać z mediów społecznościowych, żeby wypromować swój projekt?

Organizacje pozarządowe składając aplikacje w otwartych konkursach ofert, a następnie otrzymując dotację na realizację zadania publicznego i podpisując umowę, obligują się do przestrzegania obowiązku informacyjnego oraz promocji. Informacje takie zawarte są zawsze w „Regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego  ogłaszanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego”.

W tym miejscu znajdziecie Państwo broszurę – informator ze skompensowanymi wiadomościami o obowiązkach informacyjnych, zasadach promowania realizowanych projektów, a także informacjami o różnych formach pozafinansowych nawiązywania współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego, w celu zwiększenia widoczności zadań w przestrzeni publicznej (np. udzielanie patronatów, możliwości wynajęcia sali lub sprzętu).

Wszystkich tych, którzy otrzymali dotację od Samorządu Województwa Opolskiego w 2022 roku i będą podpisywać umowy na realizację zadania publicznego zachęcamy do udziału w szkoleniach z powyższego zakresu. O ich terminie oraz miejscu poinformuje Państwa opiekun otwartego konkursu ofert, czyli przedstawiciel jednego z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Przewodnik – promocja i oznakowanie projektów

Nasze serwisy