Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego

Ogłoszenie Konkursów 2022:

Ogłoszenie konkursu opolska niezapominajka 2022

Ogłoszenie konkursu społecznik roku województwa opolskiego 2022

Opolska Niezapominajka

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza corocznie konkurs przyznania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”. Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursowym oraz załącznikami do niego.

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego 7762/2022 z 29.08.2022 r. – przyjęcie Regulaminu.

Załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego 7762/2022 z 29.08.2022 r. – Regulamin konkursowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie członka Kapituły – Opolska Niezapominajka

 

Społecznik Roku Województwa Opolskiego

Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa opolskiego. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych na terenie województwa opolskiego.

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego 7763/2022 z 29.08.2022 r. – przyjęcie Regulaminu.

Załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego 7763/2022 z 29.08.2022 r. – Regulamin konkursowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie członka Kapituły.

Nasze serwisy