Mamy rady na odpady – O projekcie

Mamy rady na odpady - O projekcieProjekt „Mamy rady na odpady” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego polega przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarowania odpadami skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa opolskiego.

Wycieczki tematyczne, eventy ekologiczne, konkursy z nagrodami, eko spektakle, film edukacyjny, warsztaty, pokazy i wystawy to tylko niektóre z zajęć i aktywności planowanych do realizacji w ramach projektu. Poprzez te działania w ciągu najbliższego roku dzieci, młodzież i rodziny z naszego regionu będą mogły wzbogacić swoją wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami, co przyczyni się do czystości naszego otoczenia i ochrony przyrody.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle. Pieniądze na jego realizację pochodzą głównie z funduszy europejskich dostępnych dla regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje na temat projektu będą zamieszczane na facebookowym fanpage’u Mamy Rady Na Odpady, do którego obserwowania serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z założeniami regionalnego programu operacyjnego w województwie opolskim konieczne jest podjęcie działań świadomościowych  na temat znaczenia zbiórki odpadów oraz negatywnego wpływu nielegalnych składowisk odpadów czy ich spalania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do większej ilości wysegregowanych odpadów w  gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych w regionie.

 

 

Mamy rady na odpady - O projekcie

Nasze serwisy