Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego

Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił ustanowienie tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”. Może on być nadawany osobom mieszkającym w kraju i za granicą, także nie mającym obywatelstwa polskiego, za wybitne zasługi na rzecz województwa opolskiego w zakresie rozwoju regionu i wzbogacania jego dorobku w różnych dziedzinach.

 

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać: przewodniczący sejmiku, marszałek województwa, zarząd województwa, komisje stałe sejmiku, klub radnych województwa oraz tysiąc mieszkańców województwa opolskiego.

Nasze serwisy