Zespół ds. rodziny, zdrowia i spraw społecznych

1. Skład Zespołu ds. rodziny, zdrowia i spraw społecznych:

 1. Ewa Rurynkiewicz – przewodnicząca
 2. Regina podpora – z-ca przewodniczącej
 3. Łabędzka Danuta
 4. Duda Krystyna
 5. Moch Anna
 6. Będkowska Anna
 7. Zielińska Teresa
 8. Niewiadomska Urszula
 9. Obstój Krystyna
 10. Peczkis Janusz
 11. Konat Genowefa
 12. Bogusław Sałatyński
 13. Bożena Hasij-Domagała
 14. Polis Józef
 15. Elżbieta Kołtuńska

2. Protokoły z posiedzeń

3. Komunikaty i ogłoszenia

Nasze serwisy