Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki i finansów

1. Skład Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki i finansów:

 1. Ryszard Żak – przewodniczący
 2. Janusz Peczkis – z-ca przewodniczącego
 3. Niewiadomska Krystyna
 4. Będkowska Anna
 5. Kłoda Franciszek
 6. Kowalczyk Jan
 7. Holinej Adam
 8. Łabędzka Danuta
 9. Wiśniewska Małgorzata
 10. Nowak Stanisław
 11. Duda Krystyna
 12. Marchwińska Stefania
 13. Obstoj Krystyna

2. Protokoły z posiedzeń

3. Komunikaty i ogłoszenia

Nasze serwisy