Zespół ds. obszarów wiejskich

1. Skład Zespołu  ds. obszarów wiejskich:

  1. Monika Poręba – przewodnicząca
  2. Zbigniew Pluciński – z-ca przewodniczącej
  3. Kula Maria
  4. Stypczyńska Renata
  5. Kłoda Franciszek
  6. Pluciński Zbigniew,
  7. Nowak Teresa
  8. Marchwińska Stefania
  9. Lakota Irena,
  10. Dębska Barbara

2. Protokoły z posiedzeń

3. Komunikaty i ogłoszenia

Nasze serwisy