Zespół ds. nauki, edukacji, kultury i sportu

1. Skład Zespołu nauki, edukacji, kultury i sportu:

 1. Bożena Hasij-Domagała – przewodnicząca
 2. Czesława Kułacka – z-ca przewodniczącej
 3. Wolarczyk Wojciech
 4. Dębska Barbara
 5. Nowak Teresa
 6. Rurynkiewicz Ewa
 7. Zielińska Teresa
 8. Paczkis Janusz
 9. Konat Genowefa
 10. Pagacz Ryszard
 11. Moch Anna
 12. Zborowska Elżbieta

2. Protokoły z posiedzeń

3. Komunikaty i ogłoszenia

Nasze serwisy