Aktualności z podserwisów

  Zarząd Województwa Opolskiego podjął dziś decyzję o przyznaniu członkostwa nowym podmiotom w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Działania Sieci ukierunkowane