Aktualności Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Herb Województwa Opolskiego

ogłoszenie konkursu: czerwiec br. zgłoszenia do konkursu: do 30 sierpnia br. ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br. ocena merytoryczna zgłoszeń (praca

Właśnie rusza kolejna edycja konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego od 2008 r. Jego celem

Herb Województwa Opolskiego

  Konkurs NPPWO organizowany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego od 2008 r. W bieżącym roku po raz 12 zapraszamy mieszkańców

Herb Województwa Opolskiego

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa

Herb Województwa Opolskiego
Komunikat organizatora

Szanowni Państwo! W związku z utrzymującą się w kraju sytuacją epidemiologiczną, wywołaną COVID-19 i ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia