Badanie postaw mieszkańców województwa opolskiego wobec imigrantów

W 2021 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zespół naukowców Politechniki Opolskiej zrealizował Badanie postaw mieszkańców województwa opolskiego wobec imigrantów. Współautorkami raportu są: dr hab. Brygida Solga, prof. PO, dr Sabina Kubiciel-Lodzińska oraz dr Jolanta Maj. Badanie zostało także zaprezentowane podczas konferencji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii w Gdańsku.

Prezentujemy pełny tekst raportu i rekomendacje z badań.

Raport z badania postaw mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców

Rekomendacje z badania postaw mieszkańców wobec cudzoziemców

Nasze serwisy