Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027

Spotkanie informacyjne odbędzie się 1 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali Orła Białego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14 (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lutego 2024 r. do godziny 13:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerami telefonów: 77/44 04 720, 77/44 04 721, 77/44 04 722 lub adresem e-mail: pife.opole@opolskie.pl.

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu
FEO 2021-2027 (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do: administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek rządowych i samorządowych ochrony środowiska, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, straży pożarnych i służb ratowniczych, jednostek organizacyjnych działających w imieniu JST, spółek wodnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i TBS, Kościołów i związków wyznaniowych.

Ze względu na demarkację wsparcia kraj–region, policja nie może być beneficjentem
w niniejszym naborze.

 

Program spotkania

10:00–10:05    Powitanie uczestników, wprowadzenie do spotkania, kwestie
organizacyjne.

10:05–10:15    Oferta Sieci PIFE w województwie opolskim.

10:15–10:30    Krótka informacja o Zasadach równościowych i Karcie Praw Podstawowych.

10:30–11:30    Omówienie dokumentacji do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027.

11:30–11:45    Przerwa kawowa.

11:45–12:15    Omówienie dokumentacji do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027 c.d.         

12:15–12.30    Pytania i odpowiedzi.

12:30–12:40    Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

12:40               Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721,  77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy