Kolejna pomoc samorządu województwa dla OCR w Korfantowie

Dwie umowy o przekazaniu szpitalowi z budżetu województwa łącznej kwoty 1 miliona 440 tysięcy złotych podpisała dziś wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura z prezesem Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Wojciechem Machelskim. To kolejna pomoc finansowa w rozbudowie tej ważnej dla pacjentów całego regionu placówki.

– Cieszę się, że władze szpitala  pilnują nowych inwestycji i dbają o to, żeby marka Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie była cały czas symbolem bardzo dobrej jakości świadczonych usług. Bo tutaj pacjenci chcą przyjeżdżać, chcą się leczyć, chcą się rehabilitować – mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura podczas podpisania dwóch umów.

800 tysięcy złotych z budżetu województwa to wkład własny do projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, a dotyczącego termomodernizacji budynku basenu i sali gimnastycznej szpitala. Cały projekt wart jest ponad 5 milionów złotych. Kryzys energetyczny i znaczne wzrosty cen energii przyspieszyły planowane wcześniej inwestycje, realizowane  właśnie z myślą o zmniejszeniu kosztów związanych z energią wykorzystywaną przy eksploatacji szpitalnego basenu i sali gimnastycznej. W efekcie tej proekologicznej inwestycji, polegającej na uszczelnieniu i skuteczniejszym zaizolowaniu ścian budynków, możliwe stanie się zapewnienie pacjentom dostępu do basenu i sali gimnastycznej, co znacznie podniesie jakość i skuteczność realizowanych działań rehabilitacyjnych.

Druga umowa to 640 tysięcy złotych, które pomogą w przebudowie istniejącego pawilonu szpitalnego i dostosowaniu warunków do wymagań Ministra Zdrowia. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów i warunków pobytu w celu zachowania reżimu epidemiologicznego.  Sale chorych na jednym z odcinków szpitala nie spełniają tego wymogu, a dzięki rozbudowie pawilonu łóżkowego możliwe będzie rozgęszczenie sal w starej części. Zostaną one zmodernizowane, niektóre zostaną dostosowane do funkcji gabinetów zabiegowych. To wszystko poprawi komfort pobytu pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego.

– Dzięki tym pieniądzom z samorządu województwa możemy realizować zaplanowane w szpitalu inwestycje i poprawiać warunki medyczne i bytowo-socjalne pacjentów – podkreślał prezes OCR Wojciech Machelski.

Bo trzeba przypomnieć, że cały czas trwa rozbudowa pawilonu szpitalnego  o wartości niemal 30 milionów zł. To zdecydowanie największa inwestycja spośród wszystkich dotychczas prowadzonych, na którą szpital czekał od kilkunastu lat. Powierzchnia rozbudowy to aż 3672 metry kwadratowe. Nowopowstający budynek na 4 kondygnacjach zmieści 37 sal chorych (w tym 4 sale izolacji), dwie sale gimnastyczne (112m2 i 65m2), gabinety lekarskie i pielęgniarskie, pomieszczenia zabiegowe, sale rehabilitacji, sale odwiedzin, świetlicę, kuchnię i położoną na najwyższym piętrze stołówkę z ogólnodostępnym tarasem, z której rozpościerał się będzie malowniczy widok na otaczający szpital las i położone w bezpośredniej bliskości stawy.

Prawie dwukrotne zwiększenie powierzchni szpitala pozwoli zmniejszyć liczbę pacjentów przebywających w dotychczasowych, czasami nawet 5 osobowych, pomieszczeniach, oferując im przebywanie w komfortowych dwuosobowych salach z pełnym węzłem sanitarnym.   Prezes Wojciech Machelski podkreśla, że rozbudowa szpitala pozwoli także na zwiększenie potencjału oddziału ortopedycznego, co w przyszłości będzie miało bardzo pozytywne efekty dla mieszkańców regionu, czekających na zabiegi endoprotezoplastyki.

Priorytetem wszystkich inwestycji, prowadzonych obecnie w Opolskiem Centrum Rehabilitacji, jest poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i ciągła poprawa komfortu pacjentów, szczególnie tych pozostających w ośrodku na dłużej.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy