Ogłoszenie naboru na ekspertów dokonujących oceny Lokalnych Strategii Rozwoju w  ramach PS WPR 2023-2027

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 29 maja 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w  ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyjęcia „Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Termin składnia wniosków od 31 maja do 12 czerwca 2023 r.

Link do ogłoszenia

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy