Trwa drugi nabór wniosków Interreg Europa – zapraszamy na spotkania online ze Wspólnym Sekretariatem

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa rozpoczął się 15 marca 2023 r. i potrwa 9 czerwca 2023 r. Nabór jest bez ograniczeń tematycznych, międzynarodowe propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Wspólny Sekretariat (m.in. przyjmuje i ocenia wnioski o dofinansowanie) zaprasza na spotkania online, prowadzone w języku angielskim:


Sesje pytań i odpowiedzi

W formularzu rejestracyjnym prześlij dowolne pytanie na temat drugiego naboru wniosków. Możesz zapytać o pakiet aplikacyjny, proces składania wniosków, kwestie dotyczące budżetu lub partnerstwa itp. – wszystkie pytania są dobre! Odpowiedzi będzie można usłyszeć w trakcie sesji online prowadzonych:

 

Kolejne sesje zaplanowano na 5 maja, 17 maja i 2 czerwca. Będziemy o nich informować po uruchomieniu przez Wspólny Sekretariat rejestracji.

 

Spotkania na temat opracowywania projektu

Dołącz do spotkań poświęconych tworzeniu międzynarodowego partnerstwa oraz metodologii projektu, a także kwestiom zarządzania, budżetu i finansów oraz komunikacji.

 

Zobacz również

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy