Interreg Czechy-Polska: Pierwsze nabory wniosków oraz Szkolenie dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo,

OGŁASZAMY PIERWSZE NABORY Z PROGRAMU INTERREG CZECHY – POLSKA

Na stronie Programu Interreg Czechy – Polska (http://www.cz-pl.eu/pl/nabory) zostały ogłoszone nabory w następujących Priorytetach:
1.2 Bezpieczeństwo i ratownictwo
2.1 Turystka
3.1 Transgraniczne mosty
4.2 Projekty współpracy People to People

UWAGA: Nabór na 1.2 i 3.1 jest w trybie zamkniętym (jeden termin składania propozycji i wniosków projektowych), nabór 2.1 i 4.2 jest ciągły i ma 3 terminy składania wniosków.

Kto może wnioskować?
Do Programu można składać tylko projekty partnerskie, w których uczestniczy co najmniej jeden czeski i jeden polski partner. Maksymalna liczba partnerów projektu nie jest ograniczona. Wyjątkiem są Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które mogą wnioskować samodzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności podmiotów po stronie czeskiej i polskiej znajdują się w Załącznikach nr 2 i 3 Podręcznika Wnioskodawcy.

UWAGA: Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne oraz prywatne podmioty gospodarcze.

Jaki jest obszar wsparcia?
Oddziaływanie i działania powinny być realizowane na obszarze objętym wsparciem. Siedziba partnera projektu może znajdować się poza tym obszarem, ale konieczne jest, aby oddziaływanie działań zawsze było kierowane na obszar objęty wsparciem. Ten tworzą regiony NUTS 3, w ramach której znajduje się 5 czeskich krajów: Liberecki, Královéhradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawskośląski; oraz 6 polskich podregionów: bielski i rybnicki (woj. śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie).

Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy.

Jak to zrobić?

 1. Zapoznają się Państwo z:
 • Podręcznikiem Wnioskodawców (warunki składania wniosku)
 • Metodyką kontroli i oceny (procedura, jak i co przedłożyć)
 • dokumentem Nabory (szczegółowe warunki danego naboru)
 1. Razem ze swoim partnerem z drugiej strony granicy złożą Państwo wspólną obowiązkową propozycję projektową –składanie online  (http://cz-pl.orbinet.cz/zamery/prihlaseni.html

Propozycja musi być kompletnie wypełniona i dwujęzyczna. Musi zostać złożone także wspólne Oświadczenie wszystkich partnerów projektu.

UWAGA: W przypadku naboru zamkniętego należy złożyć propozycję nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem naboru pełnych wniosków.

 1. Otrzymają Państwo opinię Wspólnego Sekretariatu do swojej propozycji. Niedługo po przesłaniu propozycji projektowej zostaną Państwo poinformowani o terminach, w których można spodziewać się opinii do propozycji oraz kiedy można złożyć pełny wniosek projektowy. Więcej na temat terminów można znaleźć w dokumencie Nabór i Metodyka.
 2. Złożą Państwo pełny wniosek projektowy w aplikacji ISKP (Partner Wiodący projektu musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).

Gdzie i jak skonsultować swój pomysł na projekt?
Zapraszamy do śledzenia zakładki Szkolenia, w której znajduje się aktualny grafik szkoleń i konsultacji. Zalecamy najpierw skonsultowanie propozycji z Regionalnym Punktem Kontaktowym (CZ – Ostrawa, Ołomuniec, Pardubice, Hradec Králové, Liberec / PL – Bielsko-Biała, Opole, Wałbrzych).

Lista kontaktów: KONTAKTY

Konsultacji we Wspólnym Sekretariacie (WS) w Ołomuńcu – udzielamy konsultacji online i stacjonarnych (Ołomuniec). Formularz rejestracji na konsultacje znajduje się tutaj. UWAGA: Konsultacje we WS odbywają się z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów. Nie później niż dzień przed terminem konsultacji należy przesłać krótki opis planowanego projektu na adres (js.olomouc@crr.cz)

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Już 19 grudnia 2022 r.  (w godzinach 10-13) pierwsze szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Na szkoleniu uzyskasz informacje m.in. o:

 • wspieranych działaniach
 • zasadach kwalifikowalności wydatków
 • podręczniku wnioskodawcy
 • załącznikach niezbędnych do złożenia projektu itp.

Link do szkolenia:
https://us06web.zoom.us/j/84009331801?pwd=aFN5WkVZTWsvbXRqcDhUNXlKbTJEZz09#success

Podczas szkolenia zapewnione będzie tłumaczenie na język polski i czeski.

Na szkolenie nie trzeba się rejestrować.

Po szkoleniu chętnych zapraszamy na konsultacje pod tym samym linkiem. Konsultację będą od godziny 13.30-15.30.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy