Konkurs 7/2023 dla Partnerów KSOW został ogłoszony

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski o wybór operacji można składać w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

Opolska Jednostka Regionalna dysponuje limitem w łącznej wysokości 450 000 zł na następujące działania:

nr 3 –  Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu,

nr 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,

nr 9 – Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji,

nr 10 – Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.,

nr 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

>>> Strona konkursu

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja konkursowa dla partnerów KSOW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy