Ogłoszenie o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny operacji własnej

Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 z póź. zm.) pod tytułem „Wędrówki w cieniu wulkanu”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Kraina św. Anny zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli: od 14.10.2022 r. do 15.11.2022 r.
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07.00 do 15.30
piątek od 07:00 do 13:00
w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 (II piętro, pokój 228), 47-303 Krapkowice

Wszelkie szczegóły zawarto w ogłoszeniu nr 17/OW/2022 – link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy